uutiskuva_3.jpg

Valtion koulutuskorvauksia laajennetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

24.9.2019

1.4.2019 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain muutoksen pohjalta yliopistot voivat hakea jatkossa valtion korvausta sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Muutos on merkittävä, sillä se laajentaa aiemmin vain terveydenhuoltoa koskevan valtion koulutuksen ja tutkimuksen korvausmenettelyn koskemaan myös sosiaalihuoltoa.

Valtion koulutuskorvaus erikoistumiskoulutukseen tarjoaa uudenlaiset edellytykset sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen vahvistamiselle, erikoisosaamisen syventämiselle ja tutkimusperustaisten työkäytäntöjen vahvistamiselle. Tämä on tärkeää myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kannalta.

Valtion rahoitus mahdollistaa sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen vakiintumisen pysyväksi osaksi yliopistojen toimintaa. Erikoissosiaalityöntekijän koulutusta järjestetään yliopistojen sosiaalityön yksiköiden yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetia, jota Lapin yliopisto koordinoi.

Yliopistoille maksettavan korvausten suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä on säädetty tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön 2.9.2019 voimaan tulleella asetuksella. Asetuksen mukaan korvauksen määrä on 19 000 euroa kutakin erikoistumiskoulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden. Korvaus kattaa myös yliopistojen yhteistyöstä ja sen koordinaatiosta johtuvat hallinnolliset kustannukset Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuu suoritettujen koulutusten lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. Aluehallintovirastot maksavat valtion korvauksen yliopistojen hakemuksen perusteella.

Jatkossa korvauksen maksaminen täysimääräisenä edellyttää, että yliopisto ei ole perinyt erikoistuvilta opiskelijoilta maksua koulutuksesta eikä ole saanut valtionavustusta tai muuta erityistä tukea koulutukseen järjestämiseen. Siirtymävaiheessa korvauksesta vähennetään opetus- ja kulttuuriministeriön maksamat erityisavustukset sekä ennen lain voimaantuloa opiskelijoilta perityt opintomaksut.

Alkusyksystä Lapin yliopistossa avautuu valtakunnallinen opiskelijahaku Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalle. Koulutus on kohdennettu sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät aikuisten parissa ja haluavat syventää osaamista erityisesti työikäisten monimutkaistuneissa ongelmissa. Koulutus tuottaa erityisosaamista erityisesti aikuissosiaalityön, terveydenhuollon, työhallinnon ja kuntoutuksen parissa työskenteleville sosiaalityöntekijöille. Hakuaika on 4.–29.10.2019. Lisätietoja Sosnetin verkkosivuilta: www.sosnet.fi/erko

Lisätietoa: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaalityon-erikoistumiskoulutuksen-korvaussumma-on-vahvistettu

Sanna Lähteinen
suunnittelija, Sosnet
p. 040 849 3033

Sanna Hautala
professori, sosiaalityö erityisesti kuntouttava sosiaalityö

Merja Laitinen
Dekaani, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

etunimi.sukunimi@ulapland.fi