20191106-_MG_8004.jpg
Uudet vararehtorit Kuva: Marko Junttila

Vararehtorit näkevät arktisuuden, konserniyhteistyön ja joustavuuden yliopiston vahvuuksina

13.11.2019

Uudet vararehtorit aloittivat toimikautensa marraskuun alussa. Tutkimusvararehtori Osmo Rätti ja koulutuksen vararehtori Satu Uusiautti näkevät edessään työntäyteisiä, mutta antoisia vuosia.

Vararehtorien toimikauden yksi tärkeimpiä tehtäviä on Lapin korkeakoulukonsernin strategian toimeenpaneminen sekä molempien korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen. Pöydällä on isoja asioita.

– Kyllä sitä nöyrin mielin lähtee tekemään tätä työtä, sillä tämä on kuitenkin luonteeltaan palvelutehtävä. Täytyy tarjota olosuhteet ja edellytykset, että tutkijat pystyvät toteuttamaan tehtäväänsä, Rätti toteaa.

Strategiatyön ja profiloitumisen kautta Lapin yliopisto pystyy erottautumaan houkuttelevana ja mielenkiintoisena yliopistona ja myös korkeakoulukonsernina.

– Varmasti pystytään tarjoamaan koulutuksen osalta joustavia ja innovatiivisia tutkintokokonaisuuksia opiskelijoille. Hyödynnettävinä on niin tiede- ja taide yliopiston kuin ammattikorkeakoulun koulutusmahdollisuudet, Uusiautti sanoo.

Rättin mukaan tutkimus on jäänyt aiemmin koulutuksen jalkoihin muihin suomalaisiin yliopistoihin verrattaessa, mutta suunta on jo kääntynyt. Tekemistä riittää kuitenkin niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisesti.

Uusiautti peräänkuuluttaa kansainvälisyyden uudelleenajattelemista, sillä tämä saatetaan monesti ymmärtää varsin kapeakatseisesti. Rätti on samaa mieltä, sillä joissakin indikaattoreissa on varsin kapea näkökulma.

– Lapin yliopisto on hyvä maineinen ja kiinnostava kumppani, mutta ehkä ei hyödynnetä kaikkia mahdollisuuksia, Uusiautti toteaa.

Lapin yliopisto on vahva toimija eri kansainvälisissä verkostoissa. Vararehtorit näkevät verkostot tärkeinä ja niitä voisi jatkossa hyödyntää enemmänkin.

– Onhan meillä kaksi aika isoa kansainvälistä verkostoa mitä voi käyttää apuna. UArctic ja uutena vielä Arctic Five-yhteistyö, Rätti mainitsee.

Lapin yliopiston vahvuuksina molemmat vararehtorit näkevät arktisuuden ja pienuuden.

– Arktisuus näkyy hyvin vahvana tekeillä olevassa korkeakoulukonsernin strategiassa ja se on ehdottomasti yksi monista vahvuuksista, Rätti toteaa.

Saman katon alla olevat tiedekunnat ovat myös voimavara, josta on tullut positiivista palautetta opiskelijoilta.

– Kyllähän opiskelijoille tämä näyttäytyy voimavarana. Meidän etumme on se, että opettajat ovat lähellä ja professorit sekä muu opettajakunta on helposti lähestyttäviä. Pienuus tarjoaa joustavuutta ja ketteryyttä, Uusiautti toteaa.

Pienen yliopiston vahvuutena molemmat vararehtorit näkevät ehdottomasti kohtaamiset ja mahdollisuudet kohtaamisiin.

– Selkeästi se on valtti, että kohdataan paljon helpommin. Jos ajatellaan monitieteisiä ja tieteiden välisiä tavoitteita niin kohtaaminen on oleellista. Mitä isompi yliopisto on, niin sitä vaikeampaa kohtaaminen on. Selkeästi pienuutta voidaan käyttää etuna, Rätti sanoo.

Lapin korkeakoulukonsernin yhteistyön mahdollisuudet niin koulutuksen kuin tutkimuksen osalta tarjoavat molempia korkeakouluja palvelevia ratkaisuja.

– Meidän vahvuus on tiedeperusta, mutta toisaalta AMK:ista löytyy työelämätuntemusta, sekä työelämälähtöisyyttä ja niitä kontakteja tarvitaan. Vuorovaikutuksessa varmasti löytyy molempia palvelevia ratkaisuja ja aitoa yhteistyötä, Uusiautti toteaa.

Viime vuosina tukipalveluita on konsernitasolla laitettu yhteen, mutta substanssipuolella näin ei ole vielä juurikaan tapahtunut. Tutkimuksen kehittäminen on pitkäjänteinen asia, joka vaatii aikaa.

– Tutkijoita ja opettajia ei oikein voi pakottaa tekemään yhteistyötä. Sitä tulee kun ihmiset kohtaavat ja syntyy kosketuspintoja, Rätti toteaa.

Uusiautti korostaa, että tässä vararehtorit voivat toimia mahdollistajina ja sanansaattajina.

Valtakunnallisesti katsottuna konserniyhteistyö on ainutlaatuinen ja hakee vertaistaan.

– Konserniyhteistyössä ollaan etunojassa verrattuna muihin yliopistoihin. Siinä pienuus on ollut ehdottomasti eduksi. Askelmerkit on jo asetettu, että enää ei mietitä toteutuuko se vai ei, Rätti sanoo.

LaY/Viestintä/J-EK