Verkko-opas avuksi matkailun tuotekehitystyöhön

2.12.2010

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja on kehitetty erityisesti matkailualan pienyritysten tarpeita varten.

Käsikirja tarjoaa uusia ajatuksia ja konkreettisia välineitä oman tuote-kehitystavan tunnistamiseen ja parantamiseen. Se helpottaa tuotekehitystä erityisesti pienyrityksissä, jotka voivat käsikirjan avulla tehdä tuotekehitystä kestävästi, ennakoivasti, yhdessä eri osapuolten kanssa ja voimakkaasti profiloituen.

Käsikirjassa seikkailevat ohjelmapalveluyrittäjä Martti ja majoitusyrittäjä Pirkko tuovat tuotekehityksen lähemmäksi matkailuyrittäjän arkea.

– Käsikirja tarjoaa välineitä juuri omaan tilanteeseen ja omalle alueelle sopivimman tuotekehitystavan tunnistamiseen, omaksumiseen ja kehittämiseen, kertoo yliopettaja Mika Kylänen Rovaniemen ammattikorkeakoulusta.

Käsikirja on vapaasti käytettävissä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kotisivuilla http://matkailu.luc.fi/tuotekehitys  

Käsikirja on laadittu osana Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Matkailun integroitu tuotekehitys -hanketta. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Lapin yliopisto ja Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus (LEO) sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun Tutka-hanke.

Lisätietoja:
Yliopettaja Mika Kylänen,
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti,
Rovaniemen ammattikorkeakoulu/Matkailualan koulutusohjelma
Puhelin 020 798 5721

LaY/Viestintä/OT