Uutinen, kuvituskuva 2

Verkostosta tukea mikroyrittäjille myös korona-aikana

13.10.2020

Koronakevät pysäytti ja lamautti useita mikroyrityksiä, joista osalle uusi tilanne oli heti ensimmäisistä päivistä lähtien akuutti. Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeessa rakennettu, kuukausittain noin 10 yrittäjää yhteen kokoava verkosto on toiminut koronapandemian aikana mikroyrityksille tehokkaana vertaistukena ja tiedotuskanavana.

Yritysten vertaistuki – verkoston myötä tarjolla myös mikroyrittäjille

Useat pienet yritykset tai yksinyrittäjät eivät aina miellä itseään ”oikeaksi” yrittäjäksi eivätkä siksi rohkene lähteä mukaan yrityksille suunnattuun toimintaan. Sen sijaan mikroyritysten verkostossa pienikin yrittäjä uskaltaa esittää kysymyksiä ja esitellä toimintaansa.

– Mikroyritykset tarvitsevat ennen kaikkea tilaisuuksia matalan kynnyksen kohtaamisiin ja vertaistukeen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Uusisalmi Lapin yliopistosta.

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeen verkostokokoontumiset muuttuivat koronan myötä verkon yli toteutetuiksi ”koronailloiksi”. Yrittäjille oli tärkeää, että he saivat vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa huoliaan. Valmis verkosto toimi tehokkaana foorumina myös yrityskehittäjille, jotka jakoivat tietoa koronatukien hakemisesta ja ohjasivat yrityksiä avun piiriin.

Kokemusten perusteella verkostoiden etätapaamiset ovat mahdollisia, mutta kasvokkain kohtaaminen on silti arvokasta. Uusisalmi kertoo, että verkoston ydinryhmätoiminta jatkuukin Rovaniemellä ja Meri-Lapissa mahdollisuuksien mukaan aitoina tapaamisina, koronatilannetilanne huomioiden.

Mikroyritykset nostivat tärkeimmiksi verkoston mahdollistamiksi asioiksi henkisen tuen, keskustelut muiden yrittäjien kanssa sekä mahdollisuuden tunteiden purkamiseen ja shokeeraavan tilanteen läpikäymiseen. Toiminta jatkuu vireänä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hankkeesta

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hanke oli käynnissä vuoden 2017 lopusta syyskuuhun 2020 asti. Hankkeessa rakennettiin vireä, erityisesti mikroyrityksille suunnattu ja toimialasta riippumaton verkosto. Verkoston toimintamalli on Oulun yliopiston MicroENTREn rakentama ja sitä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Lapissa. Kokonaisuudessaan Rovaniemen ja Meri-Lapin alueen verkostoihin kuuluu 25 yritystä molemmilla alueilla. Verkostot jatkavat toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lapin yliopisto koordinoi Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hanketta (EAKR/Lapin liitto). Kumppaneina olivat Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu, Digipolis Oy ja Rovaniemen kaupungin yrityspalvelut (ent. Rovaniemen kehitys Oy).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Uusisalmi, Lapin yliopisto, p. +358 404 844465
Projektitutkija Kati Vehmas, Oulun yliopisto, p. +358 407 472767