Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Kuva 2_ marja helander.jpg
Kuva Marja Helanderin videoteoksesta Maan sisällä linnut. Kuvaaja: Mauri Lähdesmäki.

Viidon Sieiddit, näkökulmia uuteen saamelaiseen luontotietoisuuteen

2.10.2018

Perinteinen saamelainen luontosuhde on konkreettista, käytännöllistä ja paikkakiinnittynyttä. Saamelaisten asuttamat paikat ja niiden fyysiset rakenteet ovat yhteisön jäsenille tunnettuja ja tiedettyjä, koska he elävät ja toimivat niissä.

Tämän päivän inhimillisen toimeentulon käytännöt ovat eriytyneet ja irtaantuneet siitä välittömästä elinpiiristä, joissa ihmiset elävät. Siksi jokapäiväisen elämän luonto-kulttuurinen yhteiselo on vaikeammin hahmotettavissa. Nykysaamelaisten asuttamat luonnot koostuvat keskenään risteävistä kerrostumista ja rihmastoista, jotka yhdessä muodostavat sen elämänmuodon, jota paikallisesti eletään ja koetaan.

”Viidon Sieiddit – saamelaisen luontosuhteen uudet mittasuhteet” -näyttely pohtii uudenlaisen saamelaiskulttuurisen luontotietoisuuden ja -sensitiivisyyden mahdollisuuksia ja perspektiivejä. Viidon Sieiddit on saamelainen ympäristötaidenäyttely, joka tuo pohdintaan uudenlaisen saamelaisen luontotietoisuuden ja -sensitiivisyyden mahdollisuuksia kuvien, videoiden, äänien, musiikin avulla. Näyttelysalissa valokuvaaja Marja Helanderin valokuvat ja videoteos ”Maan sisällä linnut” yhdistyvät Jarno Valkosen valokuviin ja installaatioihin sekä Áilu Vallen ja Raquel Rawn luomaan äänimaisemaan ”Etkö sinä huomaa”. Näyttelyyn kuuluu salin ulkopuolelle, ulos luontoon ja sisälle Siidan lasiseen käytävään levittäytyvä Stina Aletta Aikion interaktiivinen tilataideteos ”Itkumänty”. Näyttely ehdottaa, että perinteinen saamelainen luontosuhde voi tarjota perustan, jolle myös 2000-luvun saamelainen luontosuhde voi rakentua. Millaista luonto-kulttuurista elämää me elämme ja ennen muuta, millaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Viidon Sieddit näyttely on avoinna yleisölle Saamelaismuseo Siidassa 4.10.2018–31.3.2019. Näyttelyn tuottaa Saamelaismuseo Siida yhteistyössä Viidon Sieiddit – Saamelaisen luontosuhteen uudet mittasuhteet -hankeen kanssa. Viidon Sieiddit on Koneen säätiön rahoittama ja saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkosen johtama kokeellinen taide- ja tutkimusprojekti, jossa saamelaistaiteen ja yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen menetelmin etsitään perustaa 2000-luvun saamelaiselle luontosuhteelle. Hankkeen tulokset konkretisoituvat näyttelynä, kirjana ja äänitelevynä. Näyttelyn kirjaa on myynnissä suomen- ja pohjoissaamenkielisenä Siida Shopissa.

Lisätietoja:

Jarno Valkonen
Professori, Lapin yliopisto
jarno.valkonen@ulapland.fi, www.viidonsieiddit.fi

Áile Aikio
amanuenssi, Saamelaismuseo Siida
aile.aikio@samimuseum.fi

Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi , www.siida.fi

Kuva 1_marja helander_Hamaran_salaisuudet.jpg

Kuva: Marja Helander: Hämärän salaisuudet