Vuosipäiväjuhla_rehtori_web.jpg
Kuva: Marko Junttila

Vuosipäiväjuhlassa palkittuja

28.2.2020

Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 28.2.2020 palkittiin vuoden alumni, vuoden opettaja sekä vuoden opiskelija. Lisäksi juhlassa jaettiin ansiomerkit pitkään palvelleille.

Vuoden alumniksi Eija Warma-Lehtinen

Lapin yliopiston Alumnitoiminnan ohjausryhmä valitsi Vuoden Alumniksi oikeustieteen maisteri Eija Warma-Lehtisen.

Warma-Lehtinen valmistui Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta vuonna 2004. Opiskellessaan hän osallistui aktiivisesti ainejärjestö Artiklan toimintaan. Artikla ry:n myönsi hänelle pronssisen ansiomerkin vuonna 2001 ja hopeisen ansiomerkin vuonna 2014. Warma-Lehtinen on toiminut myös alumnijärjestö Kaamos ry:n puheenjohtajana 2007-2008, ja on edelleen aktiivisesti mukana Lapin yliopiston alumnitoiminnassa.

Ohjausryhmä painotti valinnassaan yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa, kansallista ja kansainvälistä vaikuttamista sekä myönteisenä työelämän esimerkkinä ja yhdyshenkilönä toimimista. Parhaimmillaan alumnit uudistavat yliopistoa murtaen totuttuja käytäntöjä ja antavat tilaisuuden reaaliaikaiselle työelämäpalautteelle.

Vuoden alumni 2020, asianajaja Warma-Lehtinen on saanut tunnustusta osaamisestaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomen lisäksi hän on opiskellut ja työskennellyt muun muassa Yhdysvalloissa. Parhaillaan hän työskentelee asianajajana ja osakkaana Castrén-Snellman asianajotoimistossa Helsingissä. Asianajoalaa arvioivat hakemistot Chambers Europe, Legal 500, Who's Who Legal Internet & e-Commerce ja Information Technology sekä Women in Business Law sijoittavat Eijan Suomen johtavien asianajajien joukkoon. Hänet on myös nimetty yhdeksi Suomen it-alan sadasta vaikuttajasta.

Warma-Lehtinen on toiminnallaan edistänyt Lapin yliopistossa opiskelevien työelämätietoutta ja tuonut yliopistoa tunnetuksi yhteistyökumppaniksi työelämän eri alueilla. Warma-Lehtinen oli mukana järjestämässä Oikeustieteiden tiedekunnan alumnipäivää syksyllä 2019. Suuren suosion saavuttanut tapahtuma loi uusia avauksia ja kontaktipintoja yliopiston ja meiltä valmistuneiden alumnien yhteistyölle. Alumnitoiminta tukee jatkuvaa oppimista ja avaa väyliä kehittyä ja kehittää akateemista asiantuntijuutta.

Vuosipäiväjuhla_alumni_web.jpg
Vuoden alumni Eija Warma-Lehtinen. Kuva: Marko Junttila.

Vuoden opettajaksi Hanna Vuojärvi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta valitsi vuoden opettajaksi Hanna Vuojärven, joka toimii kasvatustieteiden tiedekunnan aikuiskoulutuksen pedagogiikan lehtorina.

Valinnan perusteluiden mukaan Vuojärvi on ohjaava, oikeudenmukaisesti ja reilusti opiskelijoita kohteleva opettaja. Vuojärvi huolehtii siitä, että opiskelijalla on aito mahdollisuus vaikuttaa kurssin ja opetuksen suunnitteluun. Lisäksi hän hallitsee monipuoliset opetusmenetelmät, jotka huomioivat erilaiset oppijat. Vuoden opettaja tuo myös aktiivisesti tietoa hyvistä ohjauskäytänteistä yhteisön muulle opetushenkilökunnalle.

Vuoden opiskelijaksi Janne Mäkinen

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut vuoden opiskelijaksi johtamisen opiskelija Janne Mäkisen.

Valinnan perusteluiden mukaan Mäkisellä on takanaan ansiokas opintotaipale ja hän on aktiivinen opiskelijayhteisön kehittäjä. Mäkinen on aktiivinen järjestötoimija, opintoihin panostava opiskelija sekä yhteishengen luoja opiskelemansa aineen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Hän on vaikuttanut omalla panoksellaan opintojen ja opiskelijayhteisön kehittämiseen. Vuoden opiskelija on helposti lähestyttävä, luotettava ja erinomainen esimerkki aloittaville opiskelijoille. Hän tekee sen, minkä lupaa, eikä jätä ketään yksin.

Vuosipäiväjuhla_opettaja_ja_opiskelija_web.jpg
Kuvassa (vasemmalta alkaen) Lapin LYY:n pääsihteeri Heljä Kärnä, vuoden opettaja Hanna Vuojärvi, vuoden opiskelija Janne Mäkinen ja LYY:n hallituksen puheenjohtaja Esa-Pekka Tuppi. Kuva: Marko Junttila.

Ansiomerkit ja muistamiset pitkään palveluksessa olleille

Rehtorin päätöksen mukaan yliopisto muistaa henkilökuntaansa 30 ja 35 vuoden palveluksesta viiden työpäivän palkallisella vapaalla. Vapaan voi saada myös rahallisena korvauksena.

35 vuotta palvelleet

Lehtori Koivurova Sinikka, apulaisprofessori Lohiniva-Kerkelä Mirva, hankintasihteeri Rantakokko Pauli, henkilöstösihteeri Saarijärvi Vuokko, yliopistonlehtori Tuovila Seija ja tietotekniikkapäällikkö Vaara Sakari.

30 vuotta palvelleet

Hallintosihteeri Hast-Uusitalo Sirpa, lehtori Izadi Anne, henkilöstöneuvoja Karjalainen Iina, hallintosihteeri Nousiainen Virpi, koulutussihteeri Piittisjärvi Marja-Liisa, kansainvälisten asioiden johtaja Snellman Outi, hallintosihteeri Tauriainen Leila, lehtori Vuorilampi Ossi ja henkilöstön kehittämispäällikkö Väyrynen Mirja.

Lapin yliopiston kultainen 25-vuotismerkki

Koulutussuunnittelija Aho Helena, yliopisto-opettaja Chavez Gabriel, professori Hautala-Hirvioja Tuija, lehtori Karppinen Jukka, suunnittelija Paavola Raija, yliopistonlehtori Purtilo-Nieminen Sirpa, yliopistotutkija Rätti Osmo, lehtori Salmela Laura, lehtori Sivula-Chavez Sinikka, yliopistonlehtori Skaffari Pia, yliopistonlehtori Suopajärvi Leena ja palvelujohtaja Timonen Merija.

Lapin yliopiston hopeinen 20-vuotismerkki

Päätuottaja Gunslay Nicolas, tietoasiantuntija Hallikainen Liisa, johtaja Jakkula Ville, hankesihteeri Koski Tarja, it-suunnittelija Ritola Pentti, tietopalvelusihteeri Selkälä Timo, opintopäällikkö Tolppi Janette, suunnittelija Uskelin Riikka ja av-asiantuntija Uusitalo Anne.

Lapin yliopiston pronssinen 15-vuotismerkki

Opintopäällikkö Autti Anne, yliopistotutkija Falin Petra, teknologiapäällikkö Kupari Iikka, yliopistonlehtori Markuksela Vesa, lehtori Mäkikalli Maija, yliopistonlehtori Pyrstöjärvi Piia, lehtori Rautajoki Päivi, atk- ja av-asiantuntija Salmela Antero, rehtori Syväjärvi Antti, professori Timonen Eija, yliopisto-opettaja Tuisku Vesa, tutkija Viitala Johanna ja viestintäsuunnittelija Väyrynen Sari.