Uutinen, kuvituskuva 1

eOPE-hanke kehittää pedagogisia työkaluja teknologiavälitteiseen etäopetukseen

10.5.2021

Lapin yliopiston ja koulutuskeskus REDUn yhteisessä ”Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa” (eOPE) -hankkeessa vahvistetaan Lapin alueen opettajien ja muun ohjaushenkilöstön etäopetus ja -ohjausvalmiuksia.

Koronapandemian aikaansaaman digiloikan myötä myös erilaiset etäopetuksen haasteet ovat nousseet esille. eOPE-hankkeessa selvitetään, millaisia osaamistarpeita ja ongelmia liittyy nykyisiin etäopetuksessa hyödynnettäviin teknologioihin ja sovelluksiin. Lisäksi paikallistetaan kriittisiä tekijöitä, joihin panostamalla voidaan ehkäistä koulupudokkuutta.

Koulutukset tarjoavat opetushenkilöstölle mahdollisuuden kehittää omia psykososiaalisia taitojaan teknologiavälitteisessä opetuksessa. Verkkovälitteiset asiantuntijakoulutukset ovat avoimia kaikille nuorten parissa työskenteleville.

–Räätälöimämme koulutukset vahvistavat opettajien digipedagogisia valmiuksia etäopetukseen ja ohjaukseen. Samalla ne auttavat merkittävästi myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Olemme kiinnittäneet erityishuomiota siihen, että nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on kaikessa toiminnassa mukana, kertoo hankkeen projektipäällikkö Satu-Maarit Frangou.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa opettajien työn tukemiseksi vuorovaikutteinen etäopetuksen toimintamalli, joka vakiinnutetaan osaksi koulutusorganisaatioiden normaalia toimintaa. Toimintamalli pitää sisällään osallistavia ja toiminnallisia koulutuksia sekä materiaaleja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotosta ja niiden hyödyntämisestä oppilaanohjauksessa.

eOPE hankkeesta

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoima eOPE -hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Hankkeen toiminta-aika 01.05.2021–30.06.2023 ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Euroopan sosiaalirahasto). Kokonaisbudjetti on noin 310 000.

Lisätietoja:

Satu-Maarit Frangou, projektipäällikkö
Lapin yliopisto
satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi
+ 358 40 48 44 492

Solja Upola, ammatillisen koulutuksen asiantuntija
REDU
solja.upola (at)redu.fi
+ 358 40 843 7692

Merja Paksuniemi, hankejohtaja
Lapin yliopisto
merja.paksuniemi(at)ulapland.fi
+358 40 484 4141

Janne Väätäjä, asiantuntija
Lapin yliopisto
janne.vaataja(at)ulapland.fi
+358 40 484 4259

Pigga Keskitalo, asiantuntija
Lapin yliopisto
pigga.keskitalo(at)ulapland.fi
+358 40 484 4153

Suvi Lakkala, asiantuntija
Lapin yliopisto
suvi.lakkala(at)ulapland.fi
+358 40 484 4108