Esimies
Kulttuuriosaaminen
Konteksti/ilmiö:

Ihmiset ovat olleet kautta aikain kiinnostuneita toisista kulttuureista. Uusiin kulttuureihin tutustuminen on yksi tärkeimmistä syistä, miksi ihmiset matkustavat, toisinaan naapurikylään - toisinaan maapallon toiselle puolelle. Matkaiilja palaa reissultaan mieli avartuneena ja uutta oppineena. Aina matkailijan ja matkakohteen yhteentörmäys ei ole pehmeä. Miten vieraat ja joskus alkukantaisetkin kulttuurit ottavat vastaan vierailijoita aivan toisenlaisesta ympäristöstä tapoineen, asenteineen ja tauteineen? Muuttuuko silloin se kulttuuri, johon oli alun perin lähdetty tutustumaan? Pahimmillaan massamatkailu saattaa tuhota kokonaisen kulttuurin valtaamalla sen omaan käyttöönsä. Missä tulee vastaan matkailun rajat - mikä on liikamatkailua? Entä miten omaa kulttuuria voidaan hyödyntää matkailupalveluna kaupallistamalla sitä liikaa ja ottamalla huomioon erilaisista kulttuuriympäristöistä tulevat matkailijat sen kuluttajina?

Matkailun suunnittelussa ja liiketoiminnassa tuleekin toimia viisaasti matkailun ekologiset, kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja vastuullisuus huomioiden. Matkailu hyödyttää niin matkailijoita kuin matkailupalveluja tarjoaviakin, mutta vain eettävä toiminta mahdollistaa kulttuurimatkailunkin jatkumisen tulevaisuudessa.

Kenelle?

Kulttuuriosaamisen painotus sopii sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut vieraista kulttuureista, ihmisistä ja ihmisten toiminnasta
 • Olet kiinnostunut kulttuurien eroista, kulttuurien kohtaamisesta ja kulttuurien
  mukautumisesta
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään (kulttuuri)matkailua ja
  palveluja eettisesti ja vastuullisesti
 • Haluat oppia ymmärtämään matkailun vaikutuksia kulttuureihin ja kulttuurien vaikutuksia
  matkailuun
 • Haluat oppia löytämään keinoja intressien yhteensovittamiseen ja matkailun hallittuun
  kasvuun
Urapolut

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltamninen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla. Opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista innovoinnin jatutkimuksen keinoin.

Kultuuriosaamisen painotus laajentaa tietämystäsi erilaisista kulttuureista, niiden kohtaamisen mahdollisuuksista ja haasteista sekä kulttuurin kytkeytymisestä ihmisten identiteetteihin.

Kulttuuriosaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
 • Matkailupalvelujen kehittäjänä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Tutkijana
 • Konsulttina
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Kulttuuriosaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten

 • Matkailija matkailukohteen rakentajana
 • Matkailun kestävä suunnittelu
 • Matkailu yhteiskunnassa
 • Cultural and Social Studies of Tourism ja
 • Matkailun vastuullinen johtaminen

Luonto-osaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Kulttuurihistoria
 • Politiikkatieteet ja sosiologia
 • Sukupuolentutkimus (KTK)
 • Sosiaalityö
 • Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus

Sivuaineopintoihin voi valita myös seuraavia teemaan sopivia täydentäviä matkailuopintoja:

 • Tapahtumamatkailu
 • Matkailun osallistavat taloudet
 • Current Issues in Tourism
 • Matkailualan projektityö.

Lisäksi voit vahvistaa ja kehittää kultuuriosaamistasi kandidaatintutkielmassasi.

Opintokokonaisuuksia
Kulttuuriosaaminen

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto matkailututkimuksen pääaineessa antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia erilaissa matkailualan asiantuntijatehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Pakollisissa opinnoissa painottuvat viisiasteisen vastuullisuuden ymmärtäminen ja soveltamninen matkailualoilla. Opintojen lähtökohtana on kriittinen matkailututkimus, joka tarkastelee niin matkailun hyötyjä kuin sen aiheuttamia haittojakin sekä etsii ratkaisuja haittojen minimoimiseen ja hyötyjen maksimoimiseen eettisesti kestävällä tavalla.

Opit monia työelämässä hyödyllisiä taitoja, kuten laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, viestintä- ja tiimityötaitoja, ongelmanratkaisua ja uuden tiedon tuottamista innovoinnin ja tutkimuksen keinoin.

Kultuuriosaamisen painotus laajentaa tietämystäsi erilaisista kulttuureista, niiden kohtaamisen mahdollisuuksista ja haasteista sekä kulttuurin kytkeytymisestä ihmisten identiteetteihin.

Kulttuuriosaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • Yhdistysten ja organisaatioiden asiantuntijana
 • Matkailupalvelujen kehittäjänä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Tutkijana
 • Konsulttina
 • Yrittäjänä

Mitä opintoja kannattaa valita?
Kulttuuriosaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Matkailija matkailukohteen rakentajana, Matkailun kestävä suunnittelu, Matkailu yhteiskunnassa, Cultural and Social Studies of Tourism ja Matkailun vastuullinen johtaminen.

Luonto-osaamista painottavan kannattaa valita sivuaineeksi esim.

 • Kulttuurihistoria
 • Politiikkatieteet ja sosiologia
 • Sukupuolentutkimus (KTK)
 • Sosiaalityö
 • Saamen- ja alkuperäiskansatutkimus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK