Uutta tietoa nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiksi

28.10.2010

Uuden tutkimuksen mukaan vajaa puolet nuorista kokee henkistä väkivaltaa yläkoulun aikana ja reilu kolmasosa tytöistä kokee hermoistuneisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja keskittymisvaikeuksia.

Riikka Sutisen Loistava perhe, mahtavat kaverit ja koulussa menee hyvin - lappilaisten nuorten hyvinnoinnin ankkurit -julkaisun mukaan suurin osa lappilaisista nuorista elää hyvinvointia tukevissa ympäristöissä, kokee elämänsä mielekkäänä, onnistuu todennäköisimmin peruskoulun jälkeisessä siirtymässä eikä juuri kärsi hyvinvointiin heijastuvasta oireilusta. Osalla kuitenkin on vaikeuksia, jotka haittaavat arjen sujumista ja yhteiskuntaan ankkuroitumista. Vajaa puolet nuorista kokee henkistä väkivaltaa yläkoulun aikana ja reilu kolmasosa 9-luokkalaisista tytöistä kokee viikoittain koulupäivänsä aikana hermoistuneisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja keskittymisvaikeuksia.

Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeessa valmistuneesta Riikka Sutisen selvityksestä käy ilmi, mistä asioista lappilaisten nuorten hyvinvointi rakentuu ja mitkä ovat ne asiat, joihin pitäisi kiinnittää huomioita nuorille suunnattujen hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Hyvinvointiselvitys koostuu vuonna 2009 yhdeksäsluokkalaisille nuorille tehdystä lomakekyselyaineistosta sekä hankekunnissa (Inari, Kemijärvi, Kolari, Ranua) toteutetuista nuorten ryhmä- ja yksilöhaastatteluista.

Taidetoimintamenetelmillä apua nuorten hyvinvoinnin tukemiseen
Mirja Hiltusen ja Maria Huhmarniemen toimittama  Rälläkkä ja sivellin - taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi -julkaisu esittelee hankkeessa toteutettuja taidetyöskentelyprosesseja ja niiden hyvinvointivaikutuksia. Vuosien 2008–2010 aikana hankekunnissa toteutettiin monipuolisesti erilaisia taidetyöpajoja peruskoulun jälkeistä siirtymävaihetta elävien nuorten kanssa. Tuotoksina syntyivät mm. julkinen yhteisöveistos, kierrätysmateriaalinen seinäteos, valokuvanäyttelyitä ja tilamuutos. Työskentelyn yhteydessä edistettiin nuorten yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia, oppimisen iloa ja vuorovaikutustaitoja. Julkaisussa käsitellään yhteisöllistä taidetoimintaa ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyä taidetoimintamallia.

Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeessa on tehty monialaista yhteistyötä ja sitä hallinnoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeessa ovat toimineet myös Lapin yliopiston sosiaalityön laitos ja taiteiden tiedekunta sekä Inarin, Kemijärven, Kolarin ja Ranuan kunnat. Hanke toimii Lapin ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella. Hanke alkoi vuonna 2008 ja päättyy vuoden 2010 lopussa.

Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa -hankkeen loppuseminaari järjestetään maanantaina 1.11.2010 klo 12–16 Lapin yliopiston Fellman-salissa. Seminaarin ohjelma.

Lisätietoa:
Riikka Sutinen, tutkija/sosiaalityön laitos LaY p. 0400 479 927
Maria Huhmarniemi, lehtori/taiteiden tiedekunta, LaY p. 040 763 9948
Mirja Hiltunen, lehtori/taiteiden tiedekunta LaY, p.040 484 4373
Katri Kuusela, projektikoordinaattori/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus p. 0400 163 362,

LaY/Viestintä/OT