Euroopan sosiaalirahaston logo  Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen logo

Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen -laadun tae koulutuksessa ja työelämässä (§OHOVA)
Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset
Hankkeen lisätiedot
Tapahtumat
Ota yhteyttä